Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

Akustesch Gittare spille léieren


24.06 - 29.07 / 09:00 - 11:30

120€ – 156€

Unsere nächsten Termine

Där wollt schonns ëmmer Gittare spille kënnen, mee hat bis elo ni déi richteg Zäit?

Dann bidde mär Iech elo d’Méiglechkeet Är musikalesch Oder ze entwéckelen.

Am Cours vum Marius Romanno léiert Där am klenge Grupp wat een alles op enger akustescher Gittare spille kann. All Museksrichtung gëtt ugeschnidden an et brauch ee keng Virkenntnesser ze hunn oder Solfège gemaach ze hunn.

Cours de guitare acoustique pour débutants en groupe.

Méindes/lundi: 06.05., 13.05., 03.06., 10.06., 17.06., 24.06., 01.07., 08.07.

Débutants: 09h00-10h00 (1 heure de cours)

Avancés: 10h00-11h30 (1,5 heures de cours)

Präis/prix : Carnet 4 séances:120€ pour débutants

Präis/ prix: Carnet 4 séances:156€ pour avancés

Déi restlech Coure vum Carnet kënnen net zeréck bezuelt ginn, mee kënne reportéiert ginn op zukünfteg Couren. Där sidd gebieden Iech ofzemelle falls Där net an de Cours komme kënnt, anerefalls gëtt dëse Cours facturéiert.

Les séances restantes du carnet ne sont pas remboursables, mais reportables aux cours futurs. Une absence au cours non excusée sera facturée.

 Matbréngen: eng akustesch Gittare, ee Classeur mat plastiks Poschetten

A emporter: guitare acoustique, Classeur et pochettes en plastique

RDV: Club Haus

Sprooch: français, letzebuergesch

Umeldung: 26540492 oder info@beimkiosk.lu

Iwwerweisen mat dem Vermierk „Gittare“

Versement avec la mention « guitare »

 

Veranstaltungsort

11-15, rue CM Spoo
3876 Schifflange
Google Karte anzeigen
Telefon:
26540492

Bitte loggen Sie sich ein, um sich für die Veranstaltung zu registrieren.