Kaffisstuff

Treff Aal Schoul 33A, Grand-Rue, Hobscheid

Mir sëtze gemittlech zesummen an ënnerhaalen eis oder spillen eng [...]

Kulinaresch Workshops

Treff Aal Schoul 33A, Grand-Rue, Hobscheid

Sech treffen, gemeinsam preparéieren, kachen, iessen a flott Momenter a [...]

70€

Villercher am Wanter mam SICONA

Treff Aal Schoul 33A, Grand-Rue, Hobscheid

"Grousseltere mat Kanner an d'Natur" Wéi eng Villecher verbréngen de [...]

gratis

Keelen-Owend

Café beim Nico 6, rue Principale, Goeblange

Bei puer Partien Keelen an engem gudden Iessen, verbréngen mir [...]

26€