Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

Do you speak English?


Där sidd intresséiert, fir dës international Sprooch ze léieren oder ze verdéiwen? Är éischt Schrëtt am Engleschen ze maachen, an dëst op eng flott an intressant Aart a Weis? Wou Där net allze vill mat Grammaire an Orthographie geplot gitt mee wou et virun allem drëms geet, englesch ze schwätzen?

Dëst fir besser eens ze ginn an eisem multikulturelle Land oder an der Vakanz oder ganz einfach aus Intressi. Oder Där schwätzt schonns e bëssen Englesch a wëllt dës Sprooch verdéiwen, da mellt Iech un fir den Débutant B Cours. De Mike Goergen, Enseignant, begleet Iech op Ärem Wee.

 Cours d’anglais pour débutants et avancés, tenu par Monsieur Mike Goergen.

Mëttwochs,mercredi : 20.09., 27.09., 04.10., 11.10, 18.10., 25.10., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11.,13.12 (11 Coursen)

Cours A fir Ufänger A (Débutants A) : 13h30-15h00

Cours B fir Ufänger B (Débutants B) : 15h15-16h45

Cours C English Conversation (Avancés): 17h00-18h30

Bitte loggen Sie sich ein, um sich für die Veranstaltung zu registrieren.